Privacy verklaring

Privacy verklaring

De inhoud van de website van Sharp Business Point Noord bestaat uit actuele en relevante algemene informatie. De volledigheid, juistheid en actualiteit van deze website zijn onder voorbehoud. Dit geldt tevens voor eventuele externe links die met deze website verbonden zijn.

Voorwaarden voor het gebruik van de website
van Sharp Business Point Noord

Auteursrechten 

De inhoud en opbouw van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn onder voorbehoud. Informatie of data (tekst, afbeeldingen, geluid, video, flash of animatie) van de Sharp Business Point Noord mogen niet, zonder toestemming vooraf, in welke vorm dan ook, ook niet deels, benut of gebruikt worden.

Merk en Logo’s

De op de website van Sharp business Point Noord gebruikte merken en logos zijn beschermd. Het is niet toegestaan deze merken en logo’s te gebruiken zonder dat hier vooraf toestemming is voor gevraagd. De op de website van Sharp business Point Noord gebruikte logo’s van Sharp zijn beschermd. Het is niet toegestaan deze logo’s te gebruiken zonder dat hier vooraf toestemming is voor gevraagd aan Sharp Electronics Benelux bv gevestigd in Utrecht. 

Plaatsen van links op de website van Sharp Business Point Noord

Een link op de website van Sharp Business Point Noord mag alleen geplaatst worden wanneer de rechten van Sharp Business Point Noord niet geschaad worden, met name auteursrechten, productrechten en kenmerkrechten.

Bescherming persoonsgegevens

De door u ingevulde persoonsgegevens zijn alleen ter vaststelling van uw identiteit. Wij willen hierbij benadrukken dat wij zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Wij zullen de persoonsgegevens niet verstrekken aan derden.